Política de privacitat

 

Un efecte del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ONA BEACH CLUB SL, amb CIF: B65760886 informa al Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el RGPD (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades es troben incorporades i estan tractats amb l’objectiu de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-los la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ONA BEACH CLUB SL.
Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitats o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens informem que les dades personals que es obtinguin com a conseqüència de la seva enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de ONA BEACH CLUB SL amb PL TRAJO DE GARBI S / N – 08800 –
VILANOVA I LA GELTRU – BARCELONA, tenint implementada totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

El Usuario que envia la informació a ONA BEACH CLUB SL és l’únic responsable de la veracitat i correcció dels dades inclosos, exonerant-se a ONA BEACH CLUB SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals
facilitats, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. El usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

ONA BEACH CLUB SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, pel que tampoc assumeix cap responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació. Es exonera a ONA BEACH CLUB SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari

 

Cesió de dades a tercers.

ONA BEACH CLUB SL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedit a un tercer es produirà una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’art. 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En tot moment, podrà exercitar els seus drets:
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o oposar-se directament al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifica, dirigit a ONA BEACH CLUB SL- CIF: B65760886, Dir. Postal: PL TRAJO DE GARBI S / N – Localitat: VILANOVA I LA GELTRU – CP: 08800 – BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: info@ladauradabeachclub.com

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oponerse als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@ladauradabeachclub.com indicant BAJA en l’assumpte
Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-lo al nostre personal, o bé a l’adreça electrònica info@ladauradabeachclub.com indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment.
El Usuario declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consintiendo el tractament dels mateixos per part de (ONA BEACH CLUB SL), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CAMBIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.
ONA BEACH CLUB SL es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ONA BEACH CLUB SL anunciarà en aquesta pàgina les modificacions introduïdes amb una anticipació raonable a la seva posada en pràctica.

 

 

Plaça del Trajo de Garbí, S/N Port sportiu
08800, Vilanova i la Geltrú (BCN)
Telèfon: +34 938 159 820
Mail: info@ladauradabeachclub.com